PROGRAM KURSU 21 LEKCJI

 • Na tej lekcji:
  • poznasz alfabet polski,
  • nauczysz się czytać i pisać po polsku.
  На этом уроке вы:
  • выучите польский алфавит,
  • научитесь писать и читать по-польски.
  КУПИТЕ КУРС 50$
 • Na tej lekcji:
  • poznasz podstawowe zwroty i wyrażenia, które musisz koniecznie znać podczas rozmowy z konsulem,
  • przedstawisz się,
  • powiesz skąd jesteś, gdzie mieszkasz, jaki masz adres,
  • co powinieneś wpisać we wniosku na Kartę Polaka,
  • jakie pytania usłyszysz w trakcie rozmowy z konsulem.
  На этом уроке вы:
  • выучите основные фразы и выражения, которые вы обязательно должны знать, разговаривая с консулом.
  • вы представитесь,
  • скажете, откуда вы и где живете, каков ваш адрес,
  • что вы должны написать вo wniosek na Kartę Polaka
  • какие вопросы вы можете услышать во время собеседования с консулом.
  КУПИТЕ КУРС 50$
 • Na tej lekcji:
  • nauczysz się opowiadać o sobie i swojej rodzinie, z uwzględnieniem narodowości, obywatelstwa, wykonywanego zawodu, miejsca pracy i zainteresowań.
  На этом уроке вы:
  • научитесь говорить о себе и своей семье, включая национальность, гражданство, профессию, место работы и увлечения.
  • В конце урока составите краткий рассказ о себе и своих родственниках.
  КУПИТЕ КУРС 50$
 • Na tej lekcji:
  • nauczysz się polskich liczebników,
  • powiesz ile Ty i Twoi bliscy macie lat,
  • kiedy się urodziliście, w którym roku?
  • pod koniec lekcji ułożysz krótkie opowiadanie o sobie i swojej rodzinie,
  • odpowiesz także na pytania: Dlaczego starasz się o Kartę Polaka? Jak i gdzie uczyłeś się języka polskiego/
  На этом уроке вы:
  • Выучите числительные,
  • Скажете сколько вам лет и вашим родственникам
  • Когда вы родились? В котором году?
  • B конце занятий составитe полный рассказ о себе и своей семье,
  • Ответите также на вопрос: Почему вы хотите получить Карту Поляка и как вы учили польский язык?
  КУПИТЕ КУРС 50$
 • Na tej lekcji:
  • poznasz polskie symbole narodowe,
  • nauczysz się polskiego hymnu.
  На этом уроке вы:
  • узнаете о польских национальных символах,
  • выучите польский национальный гимн.
  КУПИТЕ КУРС 50$
 • Na tej lekcji:
  • poznasz historię związaną z początkami państwa polskiego,
  • poznasz historię Polski od momentu powstania państwa do momentu utworzenia I Rzeczpospolitej.
  На этом уроке вы:
  • узнаете историю происхождения польского государства,
  • узнаете историю с момента создания польского государства до создания I Речи Посполитой.
  КУПИТЕ КУРС 50$
 • Na tej lekcji:
  • poznasz historię I Rzeczpospolitej, od momentu jej powstania do upadku państwa, do rozbiorów Polski.
  Наэтом уроке вы:
  • узнаете об истории I Речи Посполитой, oт её возникновения до падения государства, то есть до разделов Польши.
  КУПИТЕ КУРС 50$
 • Na tej lekcji:
  • poznacie dalsze losy Rzeczpospolitej,
  • historię rozbiorów Polski,
  • drogę do odzyskania niepodległości.
  На этом уроке вы:
  • узнаете о дальнейшей судьбе I Речи Посполитой,
  • узнаете о разделе страны,
  • пути к независимости.
  КУПИТЕ КУРС 50$
 • Na tej lekcji:
  • poznacie historię II i III Rzeczypospolitej, od momentu odzyskania niepodległości przez Polskę do czasów współczesnych, do dzisiaj.
  На этом уроке вы:
  • ознакомитесь с историей II и III Речи Посполитой, с момента восстановления независимости Польши до сегодняшнего дня.
  КУПИТЕ КУРС 50$
 • Na tej lekcji poznacie geografię Polski:
  • jej sąsiadów,
  • podział administracyjny państwa,
  • województwa i największe miasta,
  • najważniejsze rzeki, jeziora i góry,
  • największe porty nad Morzem Bałtyckim,
  • Parki Narodowe
  В этом уроке вы узнаете географию Польши:
  • ее соседей,
  • административное деление государства,
  • воеводства и важнейшие города,
  • важнейшие реки и озера, горы,
  • крупнейшие порты на Балтийском море,
  • национальные парки.
  КУПИТЕ КУРС 50$
 • Na tej lekcji dowiesz się:
  • Jaki jest ustrój polityczny w Polsce,
  • jakie są organy władzy,
  • jakie są najważniejsze święta państwowe i jak sie je obchodzi.
  На этом уроке вы узнаете:
  • какая политическая система в Польше,
  • какие органы власти,
  • вы узнаете самые важные государственные праздники и как они отмечаются.
  КУПИТЕ КУРС 50$
 • Na tej lekcji:
  • poznacie kalendarz polskich świąt,
  • dowiecie się , jakie są święta w Polsce i jak Polacy je obchodzą,
  • jakie są w Polsce tradycje i zwyczaje związane ze świętami polskimi.
  На этом уроке вы узнаете:
  • календарь праздников в Польше,
  • узнаете, какие праздники в Польше, когда они отмечаются,
  • какие традиции и обычаи связаны с ними.
  КУПИТЕ КУРС 50$
 • Na tej lekcji dowiecie się:
  • jak Polacy obchodzą Boże Narodzenie i jakie są z tym świętem związane tradycje i zwyczaje,
  • jak obchodzi się Wigilię w Polsce,
  • co to są kolędy, opłatek i co to jest Pasterka
  На этом уроке вы узнаете:
  • как поляки празднуют Рождество и каковы связанные с ним традиции и обычаи,
  • как выглядит канун Рождества в Польше,
  • что такое колядки, вафли - opłatek и что такое пастерка.
  КУПИТЕ КУРС 50$
 • Na tej lekcji dowiecie się:
  • jak w Polsce obchodzi się Wielkanoc i jakie są z nią związane tradycje i zwyczaje,
  • co Polacy wkładają do koszyczka wielkanocnego,
  • co jedzą na śniadanie wielkanocne,
  • co to jest śmigus-dyngus
  На этом уроке вы узнаете:
  • как празднуют Пасху в Польше и какие традиции и обычаи связаны с этим праздником;
  • что поляки кладут в пасхальные корзины,
  • что они едят на пасхальный завтрак,
  • что такое śmigus - dyngus.
  КУПИТЕ КУРС 50$
 • Na tej lekcji poznacie polskich laureatów Nagrody Nobla.
  На этом уроке вы познакомитесь с поляками, получившими Нобелевскую премию. КУПИТЕ КУРС 50$
 • Na tej lekcji poznacie najwybitniejszych polskich:
  • uczonych,
  • kompozytorów.
  На этом уроке вы познакомитесь с выдающимися польскими:
  • учеными,
  • композиторами.
  КУПИТЕ КУРС 50$
 • Na tej lekcji poznacie najwybitniejszych polskich:
  • poetów,
  • pisarzy,
  • malarzy.
  На этом уроке вы познакомитесь с выдающимися польскими:
  • поэтами,
  • писателями,
  • художниками.
  КУПИТЕ КУРС 50$
 • Na tej lekcji poznacie najwybitniejszych polskich:
  • polityków,
  • reżyserów,
  • aktorów,
  • sportowców.
  На этом уроке вы познакомитесь с выдающимися польскими:
  • политиками,
  • режиссерами,
  • актерами
  • спортсменами.
  КУПИТЕ КУРС 50$
 • Na tej lekcji:
  • poznacie tradycyjne, narodowe polskie dania,
  • dowiecie się z czego się je robi,
  • kiedy się je podaje.
  На этом уроке вы изучите:
  • традиционные польские национальные блюда.
  • вы узнаете, из чего они сделаны,
  • когда их едят чаще всего.
  КУПИТЕ КУРС 50$
 • Na tej lekcji poznacie polskie legendy związane z początkami państwa polskiego:
  • o Lechu, Czechu i Rusie,
  • o Orle Białym,
  • o Poznaniu
  • o królu Popielu,
  • o Kraku,
  • o smoku wawelskim,
  • o Wandzie, co Niemca nie chciała,
  • o hejnale mariackim
  • o Piaście kołodzieju
  • o świętym Wojciechu
  В этом уроке вы узнаете о польских легендах, связанных с началом польского государства. КУПИТЕ КУРС 50$
 • Na tej lekcji poznacie:
  • polskie zabytki wpisane na Światową Listę UNESCO,
  • insygnia władzy królów polskich,
  • dynastie królów panujących w Polsce.
  На этом уроке вы узнаете:
  • о памятниках в Польше, внесенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО,
  • знаках королевской власти,
  • династии королей в Польше.
  КУПИТЕ КУРС 50$
© 2019 Copyright

Zamknij

Strona korzysta z plików cookies i zapisuje pliki tymczasowe na Twoim komputerze. Pozostając na niej akceptujesz te warunki. Więcej TUTAJ.